Dostęp do informacji
Menu główne
Kapitał Ludzki - Fundusze UE>
PFRON>
Biuro Pełnomocnika>
ePUAP>
Niebieska Linia>
Aktywny samorząd>
Baner
Baner
  • Tutaj jesteś:
  • /
  • Strona główna
  • /
  • /
  • /

Zostały wręczone nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2013r.

W Dniu Pracownika Socjalnego nagrodę indywidualną otrzymała Pani Monika Witkowska-Kubas, terapeuta koordynator w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku – za innowacyjne podejście do pracy ze środowiskami uwikłanymi w sytuacje przemocowe oraz budowę platformy współpracy z administracją publiczną.

Podsekretarz stanu Elżbieta Seredyn wręczyła nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2013. Towarzyszyła jej Krystyna Wyrwicka, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MPiPS. Nagrody są przyznawane każdego roku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Uroczystość odbyła się w warszawskim hotelu Polonia.

 

 Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał w tym roku 14 nagród - 7 indywidualnych i 7 zespołowych oraz 15 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych. Trafiły do domów i ośrodków pomocy społecznej, ośrodków i centrów pomocy rodzinie, stowarzyszeń charytatywnych oraz w ręce osób najbardziej zaangażowanych w pracę w środowiskach wymagających pomocy - bezdomnych, chorych i wykluczonych.

 

 

Zawód pracownika socjalnego jest trudny i wymagający nie tylko kompetencji i wiedzy, ale także umiejętności miękkich, takich jak empatia, otwartość, umiejętność nie tylko mówienia, ale i słuchania. To zawód z długą tradycją, który przeżył wiele zmian politycznych i ekonomicznych, ale nigdy nie zatracił swej idei: służby innym. - powiedziała otwierając uroczystość wiceminister Seredyn. 

 

Jedna z nagród indywidualnych została wręczona Pani Monice Witkowskiej Kubas, poniżej przedstawiamy charakterystykę laureata.

 

PANI MONIKA WITKOWSKA - KUBAS – terapeuta koordynator w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku – za innowacyjne podejście do pracy ze środowiskami uwikłanymi w sytuacje przemocowe oraz budowę platformy współpracy z administracją publiczną.

Pani Monika Witkowska – Kubas jest terapeutą – koordynatorem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Jest doświadczonym specjalistą terapii uzależnienia oraz certyfikowanym specjalistą pomocy rodzinom doświadczającym przemocy domowej. W okresie 9 lat swojej pracy stworzyła nowatorską ofertę pomocy dla osób dorosłych i dzieci z rodzin uwikłanych w przemoc, osób bezdomnych, narkomanów, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób żyjących z wirusem HIV na terenie powiatu prudnickiego, powołała parasolowe porozumienie organizacji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozyskała środki finansowe na przeszkolenie w zakresie pomocy ofiarom przemocy i przeciwdziałania narkomanii )nauczycieli, policjantów, pracowników socjalnych, kuratorów, psychologów i –pedagogów). Dzięki jej działaniom powstały liczne punkty konsultacyjne oraz placówka wsparcia dziennego. Jest autorką systemowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wdrażanego w powiecie. Prowadzony przez Panią Monikę Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest uznany za dobrą praktykę w skali kraju. Rocznie z jego pomocy korzysta około 800 osób (funkcjonuje 12 równoległych ścieżek pomocy dla osób w kryzysie). Dzięki Jej aktywności osoby wykluczone, narkomanii, osoby z zaburzeniami psychicznymi otrzymali swoje miejsce w przestrzeni społecznej, gdzie mogą się rozwijać, odbudowywać poczucie własnej wartości, podejmować działania w kierunku zmiany swojego życia.

Systemowe programy pomocy rodzinom doświadczającym przemocy zostały nagrodzone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2011r. (2 miejsce w kraju) i w 2012r. (3 miejsce w kraju) w ramach „Wspierania jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Pani Monika Witkowska – Kubas jest autorką realizowanych przez Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa programów profilaktycznych i terapeutycznych. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy Pani Moniki Witkowskiej – Kubas w celu poszerzenia oferty pomocy dla rodzin w kryzysach. W 2012r. Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa zostało nagrodzone przez Marszałka Województwa Opolskiego Opolską Niezapominajką – nagrodą dla najlepszej organizacji pozarządowej w województwie opolskim. Pani Monika Witkowska – Kubas została odznaczona medalem Serce Dzieciom, nadanym przez Kapitułę Dziecięcą Województwa Opolskiego, a w 2013 roku została laureatką nagrody „Ostoja Pokoju” za całokształt pracy na rzecz drugiego człowieka, wręczanej osobom wybitnie zasłużonym w województwie śląskim i opolskim. Od 2012r roku Pani Monika Witkowska – Kubas jest członkiem Wojewódzkiej rady Działalności Pożytku Publicznego.

Obraz: Zdjęcie przedstawia wręczenie nagrody przez podsekretarz stanu pracownikowi PCPR-u w Prudniku - kliknięcie spowoduje powiększenie elementu do rozmiarów oryginalnychZdjęcie przedstawia wręczenie nagrody przez podsekretarz stanu pracownikowi PCPR-u w Prudniku - kliknięcie spowoduje powiększenie elementu do rozmiarów oryginalnych

Obraz: Zdjęcie przedstawia grupę laureatów, którzy otrzymali nagrodę Ministra Pracy Polityki Społecznej - kliknięcie spowoduje powiększenie elementu do rozmiarów oryginalnychZdjęcie przedstawia grupę laureatów, którzy otrzymali nagrodę Ministra Pracy Polityki Społecznej - kliknięcie spowoduje powiększenie elementu do rozmiarów oryginalnych

Obraz: Zdjęcie przedstawia wręczenie nagrody przez podsekretarz stanu pracownikowi PCPR-u w Prudniku - kliknięcie spowoduje powiększenie elementu do rozmiarów oryginalnychZdjęcie przedstawia wręczenie nagrody przez podsekretarz stanu pracownikowi PCPR-u w Prudniku - kliknięcie spowoduje powiększenie elementu do rozmiarów oryginalnych

 

Metryka aktualności.
Liczba wyświetleń: 1822. Autor: PCPR Prudnik. Data publikacji: poniedziałek, 25 listopada 2013r.

Powrót do listy aktualności


Przeczytaj inne aktualności